Kastelenstraat 107, 1082 EB Amsterdag

Het betreft een net afgewerkte winkel-/kantoorruimte van circa 80 m² met maar liefst een frontbreedte van circa 8,50 m¹ gelegen in het rustige Buitenveldert (Stadsdeel Zuid).

Kerngegevens

Status:
Object:
Vraagprijs:
Kadastrale grootte object:
Bruto vloer oppervlakte object:
Inhoud van het object:
Eigen grond:
Huurwaarde:
Verkocht
Kantoorruimte
€ Nvt,- k.k.
80 m2
80 m2
0 m3
Ja

Algemeen:

Locatie en ligging:

Het betreft een net afgewerkte winkel-/kantoorruimte van circa 80 m² met maar liefst een frontbreedte van circa 8,50 m¹ gelegen in het rustige Buitenveldert (Stadsdeel Zuid). Het object is gunstig gesitueerd ten opzichte van de toe- en uitvalswegen, het centrum van Amsterdam, VU -Medisch Centrum- Amsterdam, Amstelveen en de Ringweg A10 (afslag S109 RAI) alsmede het openbaar vervoer. In de directe omgeving is er voldoende gratis parkeergelegenheid beschikbaar.

Het object leent zich uitstekend voor bijvoorbeeld een advocaten-, makelaarskantoor, huisartsen-, tandartsen- of fysiotherapeutische praktijk.

Het object ligt aan een kleinschalig “winkelpleintje” nabij de Van Leijenberghlaan. Voornamelijk treft u hier lokale ondernemers aan, te weten: Tandprothetische Praktijk Den Hartog, Restaurant H’Baron, Pizzeria Pizza & Co, Marloes van den Berg Coiffures, Intensive Haircare, Wijnhandel Bosch en VEBA Rijwielen.

Adres:

Kastelenstraat 107, 1082 EB Amsterdam.

Kadastrale gegevens:

Gemeente : Amsterdam;
Sectie : AK;
Nummer : 2445;
Indexnr. : A54.

Koopsom:

€ 199.000,- kosten koper.

Metrage:

Circa 80 m² v.v.o.
Onder verhuurbaar vloeroppervlak (v.v.o.) wordt verstaan: het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.


Bijzonderheden:

Frontbreedte:
Circa 8,50 m¹.

Opleveringsniveau:
Het object wordt in huidige staat casco opgeleverd, echter voorzien van:
- Entree met tussenhal en glazenwand;
- Huidig systeemplafond;
- Huidige verlichtingsarmaturen;
- Mechanische ventilatie;
- Huidige systeemwanden;
- Huidige vloerbedekking/linoleum;
- Huidige kabelgoten v.v. data- en elektra bekabeling;
- Rookmelders;
- Archiefkasten (verrijdbaar).

Ter overname:
- Kantoorinventaris;
- Lamellen;
- Alarminstallatie (contract ter overname).

Bestemmingsplan:
Conform vigerend bestemmingsplan.

Parkeren:
In de directe omgeving is er voldoende gratis parkeergelegenheid beschikbaar.

Bereikbaarheid:
De bereikbaarheid is zowel per eigen als openbaar vervoer uitstekend te noemen. Eigen vervoer: Middels de Van Leijenberghlaan, de Van Neijenrodeweg en de Europaboulevard is de Ringweg A10 in een aantal autominuten bereikbaar. Daarnaast is Amstelveen snel en eenvoudig te bereiken middels de Van Leijenberghlaan, de Van Neijenrodeweg en de Buitenveldertselaan of de Amstelveenseweg.

Openbaar vervoer:
Direct voor de deur bevindt zich een bushalte van bus 165, die een goede verbinding waarborgt met Station Zuid en Amstelveen. In de directe omgeving bevinden zich haltes van tramlijn 5 en sneltram 51, die een prima verbinding zijn naar het centrum van Amsterdam en Amstelveen en de diverse NS stations.

Voorschot servicekosten:
Blokverwarming middels VvE bijdrage, op basis van voorschot en nacalculatie. Huurder draagt zelf en voor eigen risico zorg voor de aansluitingen met de betreffende nutsbedrijven en overige instellingen.

Vereniging van Eiegenaren:
De VvE bijdrage bedraagt thans € 106,63 per maand inclusief voorschot verwarming.

Zekerheidstelling:
Tot de meerdere zekerheid voor nakoming van haar verplichting zal koper een waarborgsom danwel een bankgarantie ter grootte van 10% van het transactiebedrag storten op rekeningnummer van instrumenterend notaris of afgeven ten kantore van instrumenterend notaris op uiterlijk 10 (tien) werkdagen na bereiken van wilsovereenstemming. De door koper gestelde waarborgsom/bankgarantie zal van rechtswege als boete verbeurd zijn ingeval koper in de nakoming van haar verplichtingen tekort schiet.

Kosten:
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopovereenkomst en de transportakte, en eventuele verschuldigde overdrachts- en/of omzetbelasting over de onroerende zaak en eventuele omzetbelasting over de roerende zaken, zijn voor rekening van koper.

Levering:
In overleg met verkopende partij nader overeen te komen.

Notaris:
Nader te bepalen door koper.

Asbest/bodemsituatie: Milieustatus:
Voor zover verkoper bekent bevat het perceel geen milieubelastende verontreinigingen die het feitelijk gebruik op enige wijze belemmeren.

Voorbehoud:
Onderhandelingen geschieden steeds onder het uitdrukkelijke voorbehoud van finale goedkeuring door de opdrachtgever c.q. verkoper.

Opleveringsniveau:
- Actieve VvE;
- VvE bijdrage thans € 106,63 per maand inclusief voorschot verwarming;
- BTW belaste verkoop;
- Eigen elektra-, gas- en watermeter;
- Enkel glas;
- Dak is in 2010 vernieuwd;
- Erfpacht tot 2040, € 397,96 per jaar;
- Gemeentelijke heffingen 2010, totaal € 934,45.

Courtage:
Mocht door bemiddeling van Victoria Vastgoed B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer:
De informatie in deze vrijblijvende projectinformatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Aan deze vrijblijvende projectinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.klik voor de foto op originele grootte
klik voor de foto op originele grootte
klik voor de foto op originele grootte
klik voor de foto op originele grootte
klik voor de foto op originele grootte
klik voor de foto op originele grootte